První skupinou kritérií, kterými můžeme dluhopisy rozlišvou, jsou parametry vystupující z investiční kalkulačky a podle čeho je dělíme:

 • Doba splatnosti
 • Krátkodobé (do jednoho roku)
 • Střednědobé (jeden až deset let)
 • Dlouhodobé (nad 10 let)
 • Dle typu úročení
 • Fixní
 • Variabilní
 • S nulovým úročením
 • Indexové

Druhou skupina dělení je přímo spojena s emitenty. Cílem je určit bonitu, neboli schopnost splácet závazky plynoucí z dluhopisů. Dělíme je tedy takzvaně typologicky:

 • Státní dluhopis (nejnižší riziko, protože ručí stát)
 • Bankovní dluhopisy
 • Komunální dluhopisy (zde jsou emitenty obce i proto se jedná o poměrně bezpečnou investici)
 • Podnikové dluhopisy (zde se promítají i podnikatelská rizika emitenta, což přináší obvykle vyšší úrok)
 • Vysoce úročené dluhopisy (obvykle jde o rizikové dluhopisy se špatným ratingem, ale za to s vysoce nadprůměrným kupónem)
 • Pokladniční poukázky (Jedná se o krátkodobé dluhopisy, jejichž emitentem je stát nebo orgány veřejné správy. Tento typ dluhopisů slouží ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz. Pokladniční poukázky jsou nejméně rizikovým dluhopisem, čemuž odpovídá nízká úroková míra.

Další typy dluhopisů

 • hybridní dluhopis: obsahuje kuponovou sazbu s pevnou a pohyblivou složkou
 • dluhopis krytý majetkem emitenta: krytí nemovitým majetkem
 • naturální dluhopis: kuponové platby probíhají v určité komoditě
 • vypověditelný dluhopis: dluhopis je možné za určitých podmínek předčasně splatit či naopak požadovat jeho předčasné splacení
 • prolongový dluhopis: umožňuje prodloužení doby splatnosti
 • perpetuitní dluhopisy: takové nemají stanovené datum splatnosti
 • konvertibilní dluhopis: majitel dluhopisu ho v době splatnosti může vyměnit za stanovený počet akcií emitenta
 • opční dluhopis: obsahuje opční list (warrant), majitel má právo na nákup určitého cenného papíru za stanovených podmínek
 • dluhopisy s odloženou platbou: tyto dluhopisy během prvních let nenesou žádný kupón
CLICK