STÁTNÍ DLUHOPISY

Státní dluhopisy jsou cenné papíry vydané veřejným subjektem nebo národní vládou (také se jim říká státní dluhopisy). Vlády používají tyto půjčky k financování nových iniciativ nebo infrastruktury, zatímco pro investory jsou zdrojem výnosů.

Když investoři kupují státní dluhopisy, půjčují vládě nebo veřejnému subjektu dohodnutou částku peněz na konkrétní období. Vláda na oplátku provádí pravidelné platby úroků držiteli dluhopisů předem stanovenou sazbou. Tyto platby se nazývají kupóny. Státní dluhopisy proto představují stálý zdroj příjmů.

V den splatnosti dluhopisu je splacena celá částka počáteční investice. Různé dluhopisy mají různá data splatnosti, která se mohou pohybovat od 6 měsíců do 30 let nebo více. Stejným způsobem jako akcie mohou být vládní dluhopisy drženy pro investiční účely nebo prodávány na trhu jiným obchodníkům.

Někteří investoři považují státní dluhopisy za bezrizikovou investici. Vždy však existují nějáká rizika a další potenciální nevýhody, které je třeba mít na paměti, jako jsou rizika úroková, inflační a měnová.

KORPORÁTNÍ DLUHOPISY

I společnosti mohou vydávat za určitých podmínek dluhopisy, které jsou velmi podobné těm státním. Říká se jim korporátní dluhopisy. V tomto případě však investoři půjčují peníze společnostem v soukromém sektoru, které se rozhodly získat kapitál vydáním dluhových cenných papírů (tj. Dluhopisů), nikoli akcií.

Korporátní dluhopisy fungují stejně jako státní dluhopisy: společnosti se poskytuje půjčka výměnou za úroky a úplné splacení kapitálu na konci předem stanoveného období.

Zásadním rozdílem je likvidita, která bude u korporátních dluhopisů mnohem nižší, protože objemy vydaných státních dluhopisů jsou naopak vyšší.

Jak lze předpokládat, investice na dluhopisovém trhu vyžaduje analýzu a odborné znalosti. Proto je vhodné použít profesionální společnost se zkušenostmi s výběrem nejlepších státních a korporátních dluhopisů, jako jsme například my. V oboru se pohybujeme už druhou dekádu a na svém kontě máme výsledky, které mluví za vše

CLICK